جناب روحانی! پیروزی بایدن را به مردم آمریکا تبریک بگویید

مهدی نوربخش

جناب دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم ایران؛

خوب می‌دانید که انتخاباتِ  این بار آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نبود. این انتخابات بین ترامپ از یک‌طرف و نیروهای صلح‌طلب و دموکراسی‌خواه، یعنی اکثر مردم در این کشور، از سوی دیگر بود. بسیاری در آمریکا و در بین جامعه فرهیخته و سیاسی آن اعم از دمکرات و یا جمهوری‌خواه، این انتخابات را بین دموکراسی از یک‌سو و فاشیسم و تبعیض‌گرایی از سوی دیگر تلقی می‌کنند. ترامپ در داخل، به دنبال شکستن حریم‌های قانونی و ارزش‌های دمکراتیک این کشور، که بیش از دو قرن قدمت داشته‌اند، و در خارج به‌دنبال اعمال جنگ و دیپلماسی با تکیه بر فشار، ارعاب و اجبار (Coercive Diplomacy)  بوده است.  در داخل آمریکا،  حریم آزادی رسانه‌ها، این رکن پنجم دموکرسی، را می‌شکست و به قانون، پاسخ‌گویی و شفافیت پشت پا می‌زد. متاسفانه مسیحیان دست‌راستی اونجلیکال، او را انتخاب خدا برای این پست دانسته و نه‌تنها نمی‌خواستند که او در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشد، که به‌نام دین،  توجیهی برای شخصیت خودکامه و فاسد او ارائه کرده تا روز به‌روز با افزونی در خودکامگی از اکثر شهروندان این کشور فاصله بگیرد. در زمان ترامپ، گروه‌هایی ‌که به او به‌عنوان رئیس جمهور نظام آمریکا وفادار مانده بودند، شهروند کشور با تمام حقوق و مزایای آن قلمداد گردیده و اکثر مردم و خصوصا جامعه فرهیخته منتقد او در این کشور، دشمنان آمریکا، نظام و رهبری او خوانده می‌شدند. در سیاست خارجی، او در هیچ جای دنیا به‌دنبال بازی برد-برد در مذاکره و رابطه با بقیه کشورهای دنیا نبود. جنگ‌های تجاری او با چین و اروپا و تحریم‌های ظالمانه او بر روی کشور ما همه حکایت از شخصیت مردی می‌کرد که به‌زور و عناد خو گرفته بود.

جناب روحانی! واقفید که فرق‌های فاحشی بین دانالد ترامپ و جوزف بایدن، رئیس جمهور انتخابی این کشور به‌لحاظ منش و روش در سیاست داخلی و خارجی وجود دارد. وزیر امور خارجه شما آقای ظریف،  صحت این اختلاف فاحش را تایید کرده‌اند. در گذشته آقای ظریف تاکید کرده بود که اگر جان کری و بارک اوباما در پروسه عقد قرارداد برجام حضور نداشتند، قراردادی شکل نمی‌گرفت و به نتیجه نمی‌رسید. بهتر از من می‌دانید که امریکا در زمان اوباما در مقابل دو گزینه جنگ و یا تحریم و مذاکره در مقابل کشور ما قرار گرفته بود و از ابتدا اوباما و بایدن علیرغم فشارهای اسرائیل، عربستان سعودی و نیوکان‌های داخلی در حزب جمهوری‌خواه، جنگ با کشور ما را مردود دانسته و مذاکره را انتخاب اصلح خود می‌دانستند. بایدن یکی از ارشیتکت‌های برجام و یکی از حامیان این قرارداد بین المللی بوده و آنرا دست‌آورد بزرگی برای کشور آمریکا در پهنه سیاست خارجی آن در زمان اوباما می‌دانسته است.  بایدن اعلام کرده که اگر ایران به مفاد برجام برگشته و به‌آن پایبند بماند، او و آمریکا هم به برجام برخواهند گشت. او باز اعلام کرده که به‌دنبال تغییر رژیم در ایران نبوده و همچنین نمی‌خواهد اقتصاد کشور ما دچار فروپاشی شود. بر خلاف او، ترامپ به‌دنبال  فروپاشی اقتصاد کشور و نهایتا تغییر رژیم در ایران بود. اگرچه ترامپ بارها در مورد تمایل به مذاکره با ایران صحبت کرد، اما آن مذاکره خصوصا بعد از اخراج رکس تیلرسون از سمت خود در وزارت امورخارجه این کشور، مذاکره ای بود که ناتانیاهو و پامپیو رئوس کلی آنرا طراحی کرده بودند. یکی از اصول این قرارداد جدیدی که آنها از آن یاد می‌کردند، به‌رسمیت نشناختن حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌‌ای صلح‌آمیز است.

جناب روحانی! اکنون بعد از انتخابات در آمریکا مشخص شده است که اکثریتی‌ که به بایدن رای داده‌اند لزوما برای تعهد او به مقابله با کرونا نبوده است. دمکرات‌ها و بخشی از جمهوری‌خواهان معتدل و کلا فرهیختگان این گروه‌ها برای جلوگیری از اضمحلال نهادهای دمکراتیک و قانونی این کشور توسط ترامپ، به بایدن رای داده اند. بسیاری در درون و بیرون آمریکا رقابت بین این دو را به عدم کارآمدی ترامپ در مبارزه با کرونا و نهایتا اقتصاد ضعیف این کشور تقلیل داده بودند، اما چنین نیست و چنین نشد. فرهیختگان سیاسی این کشور ماه‌ها پیش اخطار داده بودند که اگر از صیانت نهادهای دموکراتیک و قانونی در این کشور دفاع نگردد، خطر بروز فاشیسم، مثل گذشته در اروپا، امکان پذیر خواهد بود. آنها خصوصا تاکید داشتند که اگر ترامپ انتخاب شود، بسیاری از نهادهای دموکراتیک و قانونی در این کشور در چهار سال آینده به‌مرز نابودی کشیده می‌شوند.

آقای رئیس‌جمهور!  حتما واقفید که فاشیسم ابتدا از کشور ایتالیا و در زیر حکومت بونیتو موسلینی شکل گرفت. در نظامی‌ که موسلینی پایه‌های آن را استوار کرد، قدرت در بالا تمرکز پیدا کرده، سنای این کشور تعطیل شده، شورایی بنام شورای ملی که به نظام وفادار بود شکل گرفته، بر قدرت نظامی کشور افزوده شده و دست نظامیان در قدرت بازگردیده، میلیشیایی برای سرکوب شکل داده  شده و آرام آرام نهاد انتخابات از دورن تهی شده و شکل رسمی به‌خود گرفت. فاشیست‌ها خود را انقلابی می‌دانستند و با نهادهای دموکراتیک و انتخابات آزاد سر آشتی نداشتند. آن‌چه ترامپ به‌دنبال آن بود وفاداری مطلق نظام سیاسی آمریکا به او، انتخاب ارتشیان برای پست‌های کلیدی خود تا آنجائی که امکان‌پذیر بود، حمایت از میلیشیای اسلحه به‌دست سفیدپوست و نهایتا انچه اکنون مشهود است، به‌چالش کشیدن پروسه و نهاد انتخابات در این کشور است.

جناب روحانی! مردمی که خطر ایجاد ساختار یک نظام فاشیستی را در این کشور حس می‌کردند به‌پا خواستتند تا اجازه ندهند تا ترامپ برای بار دوم انتخاب گردد. آنها در این کارزار توفیق حاصل نموده و تعداد رای ۷۰ میلیونی به ترامپ و ۷۵ میلیونی به بایدن نشان داد که خطر دولتی فاشیستی و تبعیضگرا در این کشور کاملا محتمل است. هیتلر هم در آلمان ابتدا از طریق انتخابات دموکراتیک از نردبان قدرت بالا رفت اما آرام آرام نظام این کشور را از توان‌های دموکراتیک خود تهی کرد و زمینه را برای نازیسم در این کشور مهیا نمود.

جناب رئیس‌جمهور! مردان قدرت در کشور ما بارها اعلام کرده اند که دشمنی با مردم آمریکا نداشته و مخالف سیاست‌های دولت‌های مختلف امریکا هستند. جا دارد شما این پیروزی مردم آمریکا، طرد ترامپ و انتخاب بایدن، را به‌ ان‌ها تبریک بگویید. یکی از راه‌های پایان مخاصمه و تنش بین دو کشور ایجاد رابطه بین مردم است. وقتی گروهی جاهل در ایران پرچم آمریکا را به آتش می‌کشند، نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند که پرچم آمریکا نشانه هویت اقلا ۷۵ میلیون آمریکائی‌ست که امروز به ترامپ و سیاست‌نای داخلی و خارجی او نه گفته‌اند. زمانی که برجام تصویب شد، بیش از ۶۵% مردم این کشور از این قرارداد بین المللی حمایت کردند. در طول دو دهه گذشته، بیش از ۶۰% مردم این کشور که اکثرا به ارزش‌های دموراتیک در حکومت و جامعه تکیه کرده‌اند، آرام‌آرام از حقوق فلسطینیان دفاع  و علنا راست افراطی در اسرائیل و رهبر آن، ناتانیاهو، را مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند.

اما شاید از همه تعجب‌برانگیزتر این باشد که محافظه‌کاران افراطی در ایران سخت به انتخاب مجدد ترامپ دلبسته بودند و در طول این انتخابات در مورد بایدن اخبار نادرست اشاعه می‌دادند. انها از ابتدا نمی‌خواستند که  کشور ما مشکلاتش را با غرب و آمریکا حل کند بلکه خواهان این هستند که این رابطه‌ی مردم با مردم هم کاملا مردود شناخته شود. روزنامه جوان نوشت، «دست چدنی آمریکا مخملی شد» و روزنامه کیهان در تیتر اول خود اعلام کرد :«دشمنی آمریکا علیه ایران با ترامپ شروع نشده که با بایدن تمام شود». آن‌ها که سال‌ها با راست افراطی در آمریکا در یک میدان بازی کرده‌اند تا برجام را با شکست روبرو کنند، امروز هم به‌میدان آمده‌اند تا با براندازان خارجی و ترامپیست‌ها هم‌صدا شوند. آن‌ها می‌خواهند سیاست‌های تنش‌آفرین را تشویق کرده و نهایتا با انتخاب مجدد ترامپ بگویند این هم دموکراسی بیش از دویست‌ساله آمریکا! پس بهتر است قدرت یک دست و در بالای هرم نظام غالب قرار گرفته و یک فرد برای ثبات و اتحاد صوری مردم تصمیم بگیرد.

جناب روحانی، تبریک شما به مردم آمریکا سه کار عمده انجام می‌دهد. اول؛ زمانی که ترامپ کوشش می‌کند تا انتخابات آمریکا را غیر مشروع دانسته و آنرا غیر قانونی بداند، شما به مردم آمریکا خواهید گفت که انتخابات یک نهاد مهم در هر کشوری است. دوم؛ مردم آمریکا را مورد تمجید قرار داده و توجه بخش لیبرال، آزادی‌خواه و صلح‌طلب این کشور را جلب می‌کنید. سوم؛ یخ سرد رابطه و مذاکره با آمریکا را می‌شکنید و در ایجاد این پروسه پیش‌قدم می‌شوید. امیدوارم که تهدیدها، بد خلقی‌ها و جهالت محافظه‌کاران افراطی در کشور ما مانع این اقدام نیکوی شما نشود.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

5 پاسخ

  1. سلام
    تشکر از دکتر نوربخش وطن پرستی که برای آینده ملت ایران دلشوره دارد.مقالاتش حاوی حقایق ، معلومات و رهنمودهای فراوانی استادید که به حرف‌هایش گوش فرا داده شود

  2. خیلی جالبه روحانی وقتی احمدی نژاد هم که واقعا و در عمل نشان داد دنبال از بین بردن هر آنچه به شکل نیم بند به دموکراسی، نظم و قانون مربوط است را از بین برد مثل انحلال سازمان برنامه کنار گذاشتن ب نامه های توسعه و کنار گذاشتن اصول اولیه دیپلماتیک … خفه خون گرفته بود چون خامنه ای از احمدی نژاد حمایت کرده بود حالا شما میگی به بایدن تبریک بگه. کمی به جوک شبیه هست اشتباه شما این است که بین روحانی و خامنه ای و احمدی نژاد و خاتمی و قالیباف و رئیسی فرقی قائل هستید البته جای تاسف داره که شما بعد از ۴۰ سال جنایت این آقایان همچنان دنبال حل مساله ایران و ایرانی با این افراد هستید‌. واقعا مردم عادی کوچه و بازار درک بهتری از جمهوری اسلامی دارند تا شما

  3. جناب نوربخش امیدوار نباشید که روحانی چنین کاری بکند. او ترسوتر و جبون تر از آن است که بی پروایی نشان دهد و به بایدن تبریک بگوید. او از هم اکنون به فکر جایگاهی در شورای رهبری آینده ج.ا است!

  4. با سلام. پس از چهل سال گروگان گیری، پرچم سوزی و شعأر مرگ بر امریکا ، حالا جناب روحانی، بر خلاف نظر رهبر به بایدون تبریک بگویند؟ پس روحییه جهادی انقلابی، نابودی اسرأییل، و برنامه طویله کردن کاخ سفید چه شد؟ این رابطه با امریکا را ما میخواهیم که چه کنیم. سود ما در ضدییت با جهان است. از غرب زدگی ال احمد، تا تفکر اسلامی انقلابی شریعتی و مطهری، جنگ شکر در کوبا،… همه و همه ما را به دنیای جدیدی سوق میدهند که در آن سود در نفرت است.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

در ستایش میانه‌روی(۱) تکاپویی است برای گذار از نفرت و کدورتی که اصلاح‌طلبان سیاسی و گاهی مذهبی در جمهوری اسلامی ایران گرداگرد فلسفه‌ی سیاسی پیش‌رو و مترقی اصلاح‌طلبانه کاشته، داشته و درویده‌اند؛ تکاپویی که می‌خواهد

ادامه »

اندیشمند حوزه علوم دینی، خانم صدیقه وسمقی، در یادداشت خود تحت عنوان “نه به ابتذال سرکوب‌گری” منتشر شده در سایت زیتون در ۴ خرداد ۱۴۰۲

ادامه »

سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که

ادامه »