بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی

علیه نارواداری و خشونت کلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی

زیتون– جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی طی بیانیه‌ای  به  «نارواداری و خشونت کلامی در رسانه ها و شبکه‌های مجازی» «نه» گفتند.

در این بیانیه آمده است: «در فضا و رسانه های مجازی بویژه در دوره اخیر شاهد بودیم که گروه هائی در پشتیبانی از نظام پادشاهی، دردفاع  از جمهوری، در جانبداری از ساختار فدرالیستی و یا در نفی آن،  درحمله به نسل انقلاب ۵۷، در انتساب مخالفین فکری خود به امپریالیسم و کشورهای خارجی و جنگ طلبی و نظایر آن، با درشت گوئی و دروغ پراکنی و نخبه کشی و شخصیت شکنی و در ده ها عرصه و مورد دیگر از این دست، با نازل ترین سطح  فرهنگ گفتاری و با خشن ترین واژه ها مخالف سیاسی و فکری خود را مورد حمله قرار داده اند.»

امضا کنندگان این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه «این روش ها و کنش ها به شدت زیانبار، فرصت سوز و ناپسند هستند» ادامه دادند: «دستیابی به هیچ هدف شریف و انسانی با بهره جوئی از این شیوه ها ممکن نیست.»

امضا کنندگان این بیانیه در ادامه نوشتند: «شک نیست که بخش بزرگی از این ادبیات پرخاشگرانه و انشقاق طلبانه توسط جمهوری اسلامی و ارتش سایبری آن در شبکه های مجازی انتشار می یابد. حکومت اسلامی با اختصاص نیروی انسانی  و سرمایه گذاری هنگفت می کوشد فرهنگ و گفتمان و اهداف سیاسی اش را در شبکه های اینترنتی گسترش دهد.»

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

در ایران ما و در سپهر سیاسی آن مانند هرجای دیگر این جهان نگرش ها، گرایش ها، انتخاب ها و افق های سیاسی و اجتماعی گوناگون  وجود دارند که  در وجوهی یکدیگر را به چالش می کشند و در برابر هم قرار دارند. در کشور ما که گسل های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز بسیار فعالند، وجود این چالش ها و جدال های فکری و کلامی پیرامون سمتگیری های متفاوت امری کاملا طبیعی و قابل انتظار است اما آنچه که بسیار زیانبار بوده و پذیرفتنی نیست بروز این چالش ها در اشکال و نمودهائی است که  نشان از یک فرهنگ و منش عقب مانده، پرخاشگر،  نابردبار و خود محور گفتاری و نوشتاری دارد. روش و منشی که می تواند تاثیرات بسیار زیانباری در راستای ایجاد همبستگی ملی داشته  و بسان سدی دربرابر تلاش همبسته در راه دستیابی به آرزوهای تاریخی مردم ایران، آزادی و دموکراسی عمل کند. رواداری، ارجمندی شآن وحرمت انسانی و عدم اعتقاد به انحصار حقیقت، از پایه های اولیه مناسبات و یک نظام دموکراتیک است.

در فضا و رسانه های مجازی بویژه در دوره اخیر شاهد بودیم که گروه هائی در پشتیبانی از نظام پادشاهی، دردفاع  از جمهوری، در جانبداری از ساختار فدرالیستی و یا در نفی آن،  درحمله به نسل انقلاب ۵۷، در انتساب مخالفین فکری خود به امپریالیسم و کشورهای خارجی و جنگ طلبی و نظایر آن، با درشت گوئی و دروغ پراکنی و نخبه کشی و شخصیت شکنی و در ده ها عرصه و مورد دیگر از این دست، با نازل ترین سطح  فرهنگ گفتاری و با خشن ترین واژه ها مخالف سیاسی و فکری خود را مورد حمله قرار داده اند. این روش ها و کنش ها به شدت زیانبار، فرصت سوز و ناپسند هستند. دستیابی به هیچ هدف شریف و انسانی با بهره جوئی از این شیوه ها ممکن نیست . بپذیریم حقیقت در انحصار هیج یک از ما نیست. آن کس که اکنون قلم را بسان خنجر برای زخم زدن بکارمی برد، فردا اگر فرصت یابد خنجری خون ریز در کف خواهد داشت.

شک نیست که بخش بزرگی از این ادبیات پرخاشگرانه و انشقاق طلبانه توسط جمهوری اسلامی و ارتش سایبری آن در شبکه های مجازی انتشار می یابد. حکومت اسلامی با اختصاص نیروی انسانی  و سرمایه گذاری هنگفت می کوشد فرهنگ و گفتمان و اهداف سیاسی اش را در شبکه های اینترنتی گسترش دهد. عوامل سایبری نظام در پوشش یک سلطنت طلب  افراطی، یک جمهوری خواه دوآتشه، یک ملی گرا، یک کمونیست ضد امپریالیست، یک ضد کمونیست، یک مخالف آشتی ناپذیر نظام، یک… اهداف و امیال خود راپیش می برند، بر روی گسل ها و انشقاق ها مانور می دهند و می کوشند شکاف ها را تشدید کنند. در این میان برخی  افراد، گروه ها و تشکل های اقتدارگرای سیاسی نیز ارتش سایبری نظام را در این مسیر همراهی می کنند.

ما امضا کنندگان زیر آن دسته از هم میهنان خود را که  تاکنون به  ضرورت  گریز از پرخاشگری و خشونت کلامی در شبکه های مجازی کمتر عنایت داشتند به درک این ضرورت فرامی خوانیم و نسبت به ترفندهای رژیم در این زمینه هشدار می دهیم. ما این دسته از هم میهنان  را به رواداری، رعایت حرمت  و حقوق دموکراتیک مخالف فکری  خود و گریز از کاربرد  خشونت در گفتار و نوشتار در فضای واقعی و مجازی دعوت می کنیم.

 

امضا ها:

امیری نوشابه- اسدی جمشید- آقایی حمید- احمدی فریدون – امیری کامران – امامی بهرام- آذری کمال- اعتباری دیوید- اعتمادی حسن – آصفی حمید- آهی شهریار-  اکبرین جواد- بهمنی ناهید- براتی مهران- باقرزاده حسین- بهرامی عصمت- پورنقوی علی – پورمندی احمد- پیرزاده هوشنگ- تجلی مهر محمود- جیلو اصغر- خونجوش جمشید- خاوند فریدون – ختایی اسماعیل- درویش پور مهرداد- دادیار عزیز- زرگریان اسماعیل-  رافت احمد- سازگارا محسن- ستوده بهروز- سطوت مریم- سلطانی سیامک- شرفکندی گلاله- شجری زاده شاپرک- شجاعی منصوره – شهدایی یزدان- شیرازی حمید- شامبیاتی کریم- طبری امیر- طالبی اشکبوس – علوی حسین- فرهنگ منصور-  فارسی محمد- فتاپور مهدی- قربانی یدی- قاسمی کبری- کار مهرانگیز-  کشتگر علی- کیانی جلال- گوهری عفت- لاجوردی حسین- منوچهر مختاری- عفت ماهباز- ممبینی امیر- مهتدی عبدالله- ملکوتی سیروس- مقصود نیا منوچهر- موسوی کاوه- نقره کار مسعود- نعمتی جمشید

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

یک پاسخ

 1. سرانجام در این گله گذاری به ظاهرحق به جانب قابل فهم نیست که این جمله در پاراگراف ماقبل آخر اشاره به کدام گروههای مشخصی است:
  ءدر این میان برخی افراد، گروه ها و تشکل های اقتدارگرای سیاسی نیز ارتش سایبری نظام را در این مسیر همراهی می کنند»
  آیا ااز نظر نویسندگان یا امشا کنندگان نامه این افرادو گروهها و تشکل های اقتدارگرای سیاسی اسم مشخصی ندارند؟
  نویسندگان از کجا این بی نام و نشانها را اقتدارگرا می نامند.
  اگر متصفان به این صفت این عنوان را در مورد خودشان قبول نداشته باشند یا این برچسب واقعی نباشد، آیا مخاطب نامه قبل از هرکس خود نویسندگان و امضا کنندگانش نیستند؟
  این نامه که به نظر می رسد از بلندای برچ عاج یا از ملکوت اعلا فروفرستاده شده. چه هدفی را دنبال می کند؟
  مردمم و روشنفکران ایران که با روشنترین بیانها نفرتشان از رژیم سطلنتی و بازماندگان و حاشیه نشینان حسرت به دل در جنگ قدرت به تنگ آمده اند، چگونه باید این برج عاچ را براندازندو این ملکوت را به زیر کشند؟

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی

اندیشمند حوزه علوم دینی، خانم صدیقه وسمقی، در یادداشت خود تحت عنوان “نه به ابتذال سرکوب‌گری” منتشر شده در سایت زیتون در ۴ خرداد ۱۴۰۲ می‌نویسد: “سال‌هاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی،

ادامه »

سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان

ادامه »

انسان ها را از منظر نسبت آنها با دردها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عموماً به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱.

ادامه »