زیتون- محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی امروز به علت خونریزی معده به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش «زیتون» این معلم زندانی از اول اردیبهشت در اعتصاب غذا و از سه روز پیش در اعتصاب خشک است.

برای همبستگی با او اسماعیل عبدی دیگر معلم زندانی و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی نیز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، در اعتراض به دو حکم قضایی که مجموعا او را به ۹ سال حبس محکوم کرده، دست به اعصاب غذا زده است.

بهشتی لنگرودی در نامه‌ای که از داخل زندان به بیرون فرستاده شده، نوشت :«تا زمان توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی و قانونی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دست به اعتصاب غذا خواهم زد و به جز آب، چای، قند و نمک چیز دیگری نخواهم خورد.»

او در سال ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. این معلم که ۲۵ سال سابقه تدریس دارد، پیشتر نیز به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با صدور حکم جدید حبس تعلیقی او نیز اجرا خواهد شد و در نتیجه او باید ۹ سال را در زندان بگذراند.

حسین رونقی، هم بندی محمود بهشتی که خود نیز تازگی به مرخصی آمده است در مورد این معلم زندانی نوشت:

Untitled

 

بازگشت به صفحه اول