زیتون– خانواده فرزین مخبر از اعضای اصلی حزب ملت ایران به مناسبت دومین سالروز درگذشت او بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: «هم میهنان، جانمایه بیش از هفتاد سال زندگی سراسر مبارزه و تکاپوی او و هم رزمانش در حزب ملت ایران، برای آزادی و استقلال و ناوابستگی ایران و برخورداری زندگی شرافتمندانه ملت ایران به دور از هرگونه نابرابری به سر آمد تا ایران سربلند، آزاد و آباد باشد.»

خانواده این فعال سیاسی افزوده‌اند: «باشد فراموششان نکنیم و با امید و همت یاران شاهد به بار نشستن آرمانهای مردم سالارانه او و دیگر مبارزان راستین این مرز و بوم به دور از هر گونه خشونت باشیم.»

فرزین مخبر، عضو حزب ملت ایران، از دوستان داریوش فروهر و عضو کمیته دانشجویی جبهه ملی شهریور سال ۹۷ درگذشت.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

اینان مرگ را سرودی کرده‌اند اینان مرگ را، چندان شکوهمند و بلند آواز داده‌اند

که بهار،

چنان چو آواری

بر رگ دوزخ خزیده است     احمد شاملو

هم میهنان، در دومین سالگرد درگذشت عزیز گرانقدرمان فرزین مخبر همچنان در اندوه نبودن این انسان پرمهر به سر می بریم. او که زندگی اش سرشار از عشق به میهن و ملت بود و رهروی راستین راه دکتر مصدق، این آموزگار رهایی ملت های دربند استبداد و استعمار و تلاش برای برپایی سامانی مردمی برای برقراری حاکمیت ملی، مردم سالار و ناوابسته در ایران.

زندگی او از دروغ، دو رویی و تظاهر به دور بود. در دوران دانش آموزی در سایه آموزش های پدر، گرایش به میهن پرستی در او شکل گرفت. از اینرو در نوجوانی به سوی میهن پرستان رهگشود و به حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر از اسطوره های ایستادگی و مبارزه در راه استقلال و آزادی میهن سر نهاد و در کنار زنده یاد پروانه فروهر و دیگر پایوران حزبی به افتخار هموندی در حزب ملت ایران درآمد.

فرزین مخبر در تمامی رویدادهای حزب و کوشش های آن حضوری شایسته داشت. از آنجمله در رویداد تجزیه بحرین از مام میهن. در لحظه های سرنوشت ساز، آنگاه که استبداد وابسته تن به رسوایی و خیانت جدایی بحرین داد و هر صدای اعتراض به این خیانت را در گلوها خفه می کرد، نخستین فریاد اعتراض از سوی داریوش فروهر برخاست و در سراسر کشور طنین انداز شد. فرزین مخبر عضو شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب به اتفاق دیگر همرزمان دلیر حزب چون بهرام نمازی، نصراالله جمشیدی، منصور رسولی، محمد خالقی، علی اصغر بهنام، منوچهر احمدی و … با نشر اعلامیه ای کوبنده دستگاه استبداد را به خیانت متهم کردند که به دنبال بازداشت داریوش فروهر، فرزین مخبر و سایر همرزمان حزبی بازداشت و در بیدادگاههای استبداد به گناه دفاع از استقلال میهن روانه زندان شدند.

هم میهنان، جانمایه بیش از هفتاد سال زندگی سراسر مبارزه و تکاپوی او و هم رزمانش در حزب ملت ایران، برای آزادی و استقلال و ناوابستگی ایران و برخورداری زندگی شرافتمندانه ملت ایران به دور از هرگونه نابرابری به سر آمد تا ایران سربلند، آزاد و آباد باشد.

باشد فراموششان نکنیم و با امید و همت یاران شاهد به بار نشستن آرمانهای مردم سالارانه او و دیگر مبارزان راستین این مرز و بوم به دور از هر گونه خشونت باشیم.

با سپاس و احترام

خانواده فرزین مخبر

تهران یکم شهریورماه هزار و سیصد و نود و نه

بازگشت به صفحه اول