زیتون– شماره نهم نشریه‌ی «آزادی اندیشه» با موضوع «دولت و جامعه» منتشر شد.

در این شماره از این گاهنامه‌ی نظری، نوشته‌هایی از سعید پیو‌ندی، فرهاد خسرو خاور، مهرداد صمدزاده، فخرالدین عظیمی،  دانیل لامباخ، محسن متقی، والنتاین مقدم و محمدرضا نیکفر  به چشم می‌خورد.‌

نسخه الکترونیکی این  شماره را با کلیک بر روی تصویر و یا از این‌جا به رایگان می‌توانید دریافت کنید.

 

بازگشت به صفحه اول