*برای محمد نوری‌زاد که تنها سلاحش کلمه بود و حالا جان!

بازگشت به صفحه اول