در صورتی که قادر به دیدن ویدیو نیستید این‌جا را کلیک *
کنید

The Fabulous Life and Thought of Ahmad Fardid, Persian Cut from Ali Mirsepassi on Vimeo.

بازگشت به صفحه اول