زیتون– برای چهارمین روز متوالی دانشجویان و مردم عزادار و خشمگین امروز (سه شنبه) نیز تجمع کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

تجمع‌های امروز زیر سایه جو امنیتی در شهرهای مختلف تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول