چهره در نقاب؛ هویت یا امنیت

امیرساسان شرفی

اگر چه ارتباط بین نیروی سیاسی مخالف خارج و داخل کشور، از طریق دستگاه امنیتی همواره محدود شده است و از سوئی دیگر طیف خارج کشور، ماهیتی چند وجهی داشته و در آن از گرایش چپ، مجاهد بازنشسته تا دوستدار پهلوی و جمهوری خواه را میتوان یافت و پدیده ی یکپارچه ی نیست، با این وجود، جناح حاکم همواره بدنبال قطع پل ارتباطی بین آنان بوده است. پروژه ی که در دنیای اینترنت و ماهواره معلوم نیست که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد
اما در عین حال برخی از ایرانیان خارج کشور در زمان اعتراضات مردمی به نیت همدلی و ابراز همبستگی خود با معترضین, اقدام به برگزاری تجمعات و راهپیمایی در اقصی نقاط جهان می نمایند. اینگونه اقدامات اگر چه در اروپا و آمریکا خطر جانی ندارد و در یک امنیت نسبی انجام میشود، اما می تواند برای فعالین اجتماعی و سیاسی که به هر دلیل به ایران سفر می کنند، در صورت شناسائی شدن ، در آینده خطر آفرین باشد.چرا که حاکمیت در انحصار طلبی و اقدارگرائی حدی و مرزی برای خود قائل نیست، و حتا حق دیدار را از منتقد خویش سلب میکند.
بدین منظور برخی از کنشگران سیاسی خارج کشور، علی الخصوص دانشجویان، ، اقدام به پوشاندن چهره خود در تجمعات اعتراضی، می نمایند، امری که در ظاهر می تواند تدبیری، برای رهایی از چنگال گزمه و داروغه باشد.
اما از انجا که فرد معترض در یک کشور خارجی زندگی میکند، باید توجه داشته باشد که پوشاندن چهره در تظاهرات قانونی ،در برخی کشورها، من الجمله، آلمان می تواند،غیر قانونی باشد و با واکنش نیروی پلیس مواجه شود و حتا منجر به جریمه نقدی و یا مجازات حبس برای فرد شود. چراکه در هر گردهمائی احتمال درگیری و به خشونت کشیده شدن ، وجود دارد و اگر چهره ی معترضین پوشیده باشد، شناسائی فرد خاطی و تعیین هویت وی برای پلیس مشکل و یا حتا غیر ممکن میشود. بدین منظور با توجه به تبصره یک ، ماده ۱۷آ، قانون حق تجمع در آلمان، علی الرغم اینکه حق اعتراض و تجمع به رسمیت شناخته شده است، اما پوشاندن صورت و یا استفاده از هر وسیله ی که مانع شناسائی فرد بشود، ممنوع میباشد.
اما در تبصره ۳ قانون فوق تاکید گردیده که پوشاندن صورت در تجمعات میتواند مجاز باشد، به شرط اینکه قبل از برگزاری مراسم به اطلاع و تائید نهاد های مربوطه رسیده باشد. اگرچه احتمال پذیرفتن چنین شرطی از طرف نهادهای دولتی چندان قابل پیش بینی نمی باشد، اما میتواند مناسبترین راه حل ممکن، جهت شرکت در یک تجمع اعتراضی باشد.
نباید فراموش کرد، که در برخی موارد ، نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ، با سو استفاده از قانون فوق و با توجه به بی اطلاعی شرکت کنندگان، با پلیس تماس گرفته و ازاین قانون جهت متفرق کردن تجمع کنندگان استفاده کرده اند.
به امید اینکه دیگرهیچ پرستویی ناچار به کوچ اجباری نشود.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

روز سیزدهم دی مصادف با سالگرد ترور سردار سلیمانی حدود ۶۰ نفر از فرماندهان سپاه از مناطق مختلف کشور به بیت خامنه ای رفته اند و اکثرا با صراحت نظرات خود را درباره ریزش شدید

ادامه »

این نوشتار نه در مدح حجاب بلکه درباره اهمیت آزادی پوشش و از آن مهم‌تر آزادی زن برای ایجاد تغییر است. همزمان با جنبش

ادامه »

شیفتگی و گرایش افراد به امواجی را  که بر عرصه فضای رسانه ای و سیاسی ظاهر می‌شوند، چگونه می‌توان توضیح

ادامه »