زیتون– دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک به مناسبت روز دانشجو تجمعی شکل دادند.

دانشجویان در این تجمع ضمن گرامی داشت یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر٬ خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول