پیام #عبدالکریم_سروش در مورد حوادث و اعتراض‌های مردمی اخیر ایران فایل صوتی:??https://t.me/SchoolofRumi/1881

Posted by ‎عبدالکریم سروش Abdulkarim Soroush‎ on Saturday, November 23, 2019

بازگشت به صفحه اول