زیتون– ساعتی پایان روز شنبه٬ (چهارم آبان) قرین شد با آزادی تعدادی از فعالان کارگری و روزنامه نگاران.

شادی جمعی فعالان اجتماعی و سیاسی از این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز بروز و ظهور یافت.

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول