زیتون– ساعتی پیش امیر امیرقلی و عاطفه رنگریز از زندان آزاد شدند.

 امیر امیرقلی٬ فعال سیاسی و کارگری٬ نیز ۲۶ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود.

به گزارش «زیتون» او در بابلسر توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و به زندان اهواز منتقل شده بود.

این اولین بازداشت این فعال سیاسی نیست.

او پیشتر نیز بازداشت و به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.

بهمن ماه سال ۸۴ امیر امیرقلی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «تبلیغ علیه نظام» بخشی از اتهاماتی است که به امیر امیرقلی وارد شده است.

او پیش از آن نیز در شهریور ماه سال ۸۷ یک بار بازداشت شده بود.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و کارگران که در تجمعات روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شده بود، نیز امروز از زندان آزاد شد.

او از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یازده سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

بازگشت به صفحه اول