زیتون- حسن روحانی در جلسه امروز هیات دولت گفت که «آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود.» او تاکید کرد دولت و قوه قضاییه نمی توانند مردم را محدود کنند و «فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.»
رییس جمهوری که امروز برای دومین بار در مورد طرح ماموران نامحسوس گشت ارشاد سخن می گفت، تصریح کرد که «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.»

او در ادامه سخنرانی امروز خود در هیئت دولت که توسط ایرنا منتشر شد، به مناسبت تولد اولین امام شیعیان با اشاره به مولفه آزادی در حکومت او، گفت:« در کدام حکومت سراغ دارید که مخالفین در مسجد مانع سخنرانی و نماز امیرالمومنین(ع ) شوند اما در عین حال امام علی آنها را آزاد بگذارد و بخوبی به همه بیاموزد که مخالفین تا کجا و چه اندازه حق دارند و مرز توطئه با آزادی بیان کجاست؟»

بازگشت به صفحه اول