زیتون– حکم دادگاه ۱۷ متهم پرونده «سد لفور» که به‌ اتهام بی‌حجابی و «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم بوده بودند، در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.

در این پروند دو نفر نیز به حبس محکوم شده‌اند.

این چندنفر با لباس شنا در قایقی بر روی دریاچه پشت این سد مشغول تفریح بودند.

مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان این پرونده، امروز (پنجشنبه) ضمن تایید این خبر گفت که این افراد «قصدی برای گرفتن عکس و انتشار آن نداشتند و این اقدام توسط افراد غیرمرتبط با جمع صورت گرفته اما دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد».

متهمان زن این پرونده علاوه‌ بر مجازت شلاق، به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند.

به‌ گفته ترک همدانی، دادگاه بدوی استان مازندران همچنین اخیراً دو نفر را در ارتباط با این پرونده به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» به سه سال حبس محکوم کرده است.

او توضیح داد که این افراد فقط «دعوت‌کننده» و میزبان متهمان بوده‌اند.

بازگشت به صفحه اول