زیتون– غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ گفت: «من صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و قانون برای این موضوع چهارچوب‌هایی را مشخص کرده و همکارانمان موظف و متعهد به اجرای قانون هستند.»

او در ادامه از «برخی مقامات ارشد دولتی» انتقاد کرد که در هفته قوه قضاییه «اطلاعات غلط یا تعبیر نادرستی را علیه قضات و دادگاه‌ها» مطرح کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد که «شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در قانون و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود» و همه موظف به اجرای قانون هستند.

حسن روحانی، رییس جمهوری، باشد که در هفته قوه قضائیه به مسئله شنود و استناد به آن در دادگاه‌ها پرداخته و گفته بود: «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند، نمی‌فهمد که چه است، قبل و بعدش را نمی‌فهمد که چه می‌گوید بنابراین شنود نمی‌تواند مبنای کار یک قاضی باشد.»

روحانی در ادامه گفته بود: «گاهی ابزار می‌گذارند برای اینکه برسند به این روز خوش که چی، کجا در حریم خصوصی، چه کار کرده، به تو چه ربطی دارد حریم خصوصی مردم.»

اسماعیلی امروز (سه شنبه)‌ در ادامه گفت: «از مسئولان انتظار این است که اگر ابهام دارند موضوع را در جلسه‌ها بیان کنند نه در رسانه‌ها.»

او ادامه داد: «رسانه کانال ارتباطی مقامات با یکدیگر نیست، قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب به دست آمده از شنود رأیی را صادر نمی‌کند البته شاید این شنود مورد استناد قرار بگیرد.»

بازگشت به صفحه اول