زیتون– کاربران فضای مجازی همزمان با دهمین سالگردن انتخابات ریاست جمهوری دهم و آغاز «جنبش سبز» به بازخوانی از خاطراتشان از این روزها پرداختند.

امروز٬ ۲۵ خردادماه و همزمان با تجمع سکوت مردم در اعتراض به تقلب در انتخابات سال ۸۸ ٬ نیز همین روند ادامه داشت.

یکی از کاربران توییتر به همین مناسبت به دیدارش با هدایت‌الله جهان‌آرا در بین شرکت کنندگان در این راهپیمایی اشاره کرد:

بهاره هدایت٬ زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق نیز در یک رشته توییتی روایتش را این روز توییت کرد:

ضیا نبوی٬ زندانی سیاسی و فعال دانشجویی سابق٬ در خصوص این روز چنین نوشت:

در این رابطه توییت‌های پرشمار دیگری نیز شده است:

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول