زیتون– برای سومین بار با آزادی مشروط رضا آقاخانی٬ فعال ملی و مذهبی مخالفت شد.

وب سایت ملی-مذهبی خبر داد که به رغم گذشت بیش از بیست ماه از حکم سه ساله رضا آقاخانی برای سومین بار با درخواست آزادی مشروط این فعال ملی مذهبی رد شد.

در طی مدت حبس این زندانی سایسی٬ خانواده وی با مشکلات فراوانی دست به گریبان بودند.

از جملهپیوند کبد همسر و مشکلات پس از آن مانند تهیه دارو و مشکلات جسمی حرکتی فرزندش و قطع تراپی های او در غیاب پدر که به گفته کمسیون پزشکی وضعیت جسمی او را وخیم تر کرده مشکلات متعددی برای خانواده رضا آقاخانی به وجود آورده است.

ضابطین اطلاعات یا دادستانی دلیل خود را برای مخالفت با آزادی مشروط این فعال ملی مذهبی عنوان نکرده‌اند. به خصوص اینکه هیچ استدلال حقوقی قضایی در این مورد ندارند.

این فعال سیاسی به سه سال حبس محکوم شده است.

حکم زندان این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در مرداد ماه ۱۳۹۴ با وجود بررسی در دیوان عالی کشور سرانجام تایید شد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی را رد و آن را وارد ندانست. با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد، سه سال حبس این فعال سیاسی در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی تایید شد.

رضا آقا خانی پیش از این سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دلیل عضویت درآنچه که دادگاه ” گروهک غیر قانونی ملی مذهبی” نامیده و همچنین اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم شده بود که این حکم سه سال زندان از سوی شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظرهم تایید شد.

این فعال با سابقه ملی-مذهبی ایران خرداد ماه سال ۹۲ به مدت ۴۵ روز به صورت موقت بازداشت شده بود. وی همچنین در سال های شصت نیز چند سال حبس را به خاطر فعالیت های سیاسی اش تحمل کرده است.

پیشتر از این هم بیماری همسر ایشان که با دارو تحت کنترل بود بعد از هجوم ماموران وزارت اطلاعات و شوک و استرس های وارده منجر به پیوند کبد گردید.

بازگشت به صفحه اول