زیتون-شماره دهم نشریه‌ی «خرمگس» منتشر شد.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که از تابستان ۲۰۱۳ داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر و هزینه های آن منحصرا توسط اعضای شورای دبیران تامین شده و نویسندگان و مترجمان همراه به مشارکت داوطلبانه همت می گمارند. دانلود خرمگس  برای همگان در سراسر دنیا آزاد است.

در این شماره‌ خرمگس آمده است: مهرداد لقمانی با جستار عبور تفکر از مرز قبیله گرایی و ورود به شهریت و تکثرگرایی؛ مهرداد درویش پور با هم اندیشی پیرامون روشنفکران ایران و اندیشه انتقادی؛ گودرز اقتداری با ترجمۀ سخنرانی واسلاو هاول: مسئولیت روشنفکران ؛ کاظم علمداری با جستار هنر و اادبیات در بلشویزم؛ محمدرضا نیکفر با بازنشر مصاحبه روشنفکران در انقلاب؛ مهین میلانی با یادبودی برای زنده یاد عمران راتب پژوهشگر جوان فلسفۀ افغان ؛ حمید شیرازی با ترجمۀ دو جستار از رامین جهانبگلو ( روشنفکران در دنیای امروز) و از مایکل ای پیترز ( روشنفکری یک ضد ویروس است)؛ و علی محمد اسکندری جو با جستار: درنگی بر عقلانیت یوتوپیا.

همچنین در این شماره، مصاحبه ای منتشر شده است با اسفندیار طبری در زمینۀ روشنفکری دینی در ایران و جستاری از شیریندخت دقیقیان با عنوان: روشنفکر به روایت سخن و کنش امیل زولا در دفاع از الفرد دریفوس.  از فیلسوف و متاله یهودی و عضو مجلس لردهای انگستان، جاناتان ساکس، مقاله ای می خوانیم با عنوان: پساحقیقت و فرسایش اعتماد.

 بررسی کتاب اخیر بابک احمدی پژوهشگر فلسفه در ایران، کار روشنفکری، به قلم علیرضا جاوید به نقل از رسانه های ایران  نیز بازنشر شده است.

خرمگس از محققان و مترجمان فلسفه و رشته های همجوار کرده است  که در دفتر یازدهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس که با موضوع مرکزی  «جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار» منتشر خواهد شد، مشارکت ورزند. شورای دبیران: شیریندخت دقیقیان؛ رامین جهانبگلو؛ اسفندیار طبری

تارنما: www.falsafeh.com

برای خواندن دفتر دهم ویژۀ روشنفکر اینجا کلیک کنید:

http://www.falsafeh.com/kharmagas10/kharmagas_No10.pdf

 

بازگشت به صفحه اول