زیتون- فاران حسامی، از اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران، با پایان مدت حبس امروز از زندان آزاد شد.

13015557_10154133624979553_4878625544896040762_n

به گزارش زیتون ، فاران حسامی، این شهروند بهائی به همراه همسرش کامران رحیمیان به اتهام تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان به ۴ سال زندان محکوم شدند. او هنگامی که در سال ۹۱ در حال پیگیری امور قضایی همسر زندانی خود در دادسرای اوین بود، جهت اجرای حکم بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد.

کامران رحیمیان همسر فاران حسامی در بیست و شش مرداد ماه سال گذشته با اتمام حبس ۴ ساله خود از زندان رجائی شهر آزاد شد.

 

بازگشت به صفحه اول