درخواست زهرا رهنورد برای آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی زن

زیتون– زهرا رهنورد٬‌از رهبران در حصر «جنبش سبز»٬ به مناسب روز جهانی زن خواستار آزادی فعالان سیاسی و اجتماعی زن شد.

او در پیامی که توسط وب سایت کلمه منتشر شد٬ از حاکمان ایران خواسته که در «نخستین قدم با آزاد کردن زنان زندانی، زنان کارگر، معلم، دانشجو، درویش و فعال محیط زیست و زنان حامی حقوق کودکان … نشان دهند که با زنان آزاده و یا آزادی زنان آزادی‌خواه، هیچ دشمنی و ستیزی ندارند.»

به نوشته او لازم است حاکمان دنیا بویژه حاکمان ایران تحولی بنیادی در نگرش به زن و جایگاه او در نظام هستی و نظام قانونی و کشور ایجاد کنند.

زهرا رهنورد در این یادداشت تاکید کرد: «در نخستین قدم با آزاد کردن زنان زندانی، زنان کارگر و معلم و دانشجو، درویش و فعال محیط زیست، زنان حامی حقوق کودکان و سایرین. آنها که میشناسم یا به واسطه محدودیتها از نام آنان بی خبرم اما مسایل همه آنان دغدغه شبانه روزی من است، خانمها ستوده و نرگس محمدی، آتنا دایمی و گلرخ ایرایی، نازنین زاغری و … نشان دهند که با زنان آزاده و یا آزادی زنان آزادی خواه، هیچ دشمنی و ستیزی ندارند.»

به نوشته این رهبر در حصر جنبش سبز اما این اقدام برای توسعه سیاسی کافی نیست بلکه لازم است در تنظیم قوانین عدالت خواهانه و در حمایت از زنان در قلمرو اقتصادی و شغلی، منزلتی و مدیریتی و استقبال از فعالیتهای هموطنان در هرجای جهان که در راستای حقوق زنان و انسانها قدم برمی دارند و دل در گرو منافع ملی و ارزشهای انسانی دارند نشان دهند که واقعا در چهلمین سال انقلاب قدم کوچکی در پرکردن شکاف جنسیتی (که در ایران بیداد می کند) برداشته اند.

به اشتراک گذاری بر روی telegram
تلگرام
به اشتراک گذاری بر روی twitter
توییتر
به اشتراک گذاری بر روی facebook
فیس بوک
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
واتزاپ

یادداشت روز

اندیشه

آخرین مطالب