زیتون ـ سازمان عرصه سوم، به تازگی نتایج تحقیقات خود درباره «نقش بنیاد‌ها در اقتصاد ایران»‌ را در گزارشی جامع در قالب ۵ کتابچه از ۵ بنیاد مهم اقتصادی سیاسی و روسای این بنیاد‌ها تهیه و منتشر کرده است.

در این مجموعه شما می‌توانید به اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه بنیادها، بودجه‌های دولتی و غیر دولتی آنها، حوزه مداخله و اثر آنها، فعالیت‌های درون مرزی و برون مرزی آنها، نقش بنیادها در فساد و پول‌شویی، صدور انقلاب و رابطه بنیادها با قدرت‌های سیاسی و نظامی دست‌یابید و با زندگی‌نامه سیاسی اقتصادی آخرین روسای این سازمان‌ها آشنا شوید.

برای دانلود هر کدام از این کتابچه‌ها بر روی لینک زیر کلید کنید:

۱- بنیاد مستضعفان

۲- بنیاد شهید و فساد به نام شهدا

۳- هزار توی کمیته امداد «امام خمینی»

۴- جامعه المصطفی و صدور انقلاب با بودجه عمومی

۵- موسسه‌ای برای تنظیم و نشر آثار خمینی

عرصه سوم در بیان هدف خود از تهیه این کتابچه‌ها می‌گوید:‌ «ما به عنوان یک سازمان جامعه مدنی تلاش کرده‌ایم تا تصویری دقیق‌تر و عمیق تر از بنیادها، این بازیگران مهم عرصه اقتصاد و سیاست ایران ارائه دهیم، ما باور داریم که در نبود نظارت‌های دولتی و مدنی و با تجمیع ثروت و قدرت در بنیادها شرایط برای رشد هرگونه فساد سیاسی و اقتصادی مهیا می‌شود. ما معتقدیم عدم وجود شفافیت در نظام مالی این بنیادها که عموما مصرف کننده بودجه‌های دولتی و منابع ملی هستند، راه را برای سو استفاده و تخلف باز گذاشته است.

 

بازگشت به صفحه اول