برنامه این ماه مروری بر تاریخچه اصلاح دینی در ایران معاصر

 

عنوان سخنرانی نشست این ماه:

آموزه های شیخ هادی نجم آبادی

سخنران:

حسن یوسفی اشکوری

تاریخ:

روز جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹

زمان:

ساعت ۶:۳۰ تا ۹ شب

مکان:

Melanchthon Akademie
Kartäuserwall 24 b
۵۰۶۷۸ Köln

بازگشت به صفحه اول