زیتون– دادگاه انقلاب سیزده نفر از افراد دستگیر شده در تجمعات و اعتراضات مرداد ۹۷ را به شش ماه تا یک سال حبس محکوم کرد.

پس از اعتراض‌های گسترده دی ماه ۹۶، در تیرماه و مرداد ماه سال ۹۷ نیز رشته‌‌ اعتراض‌هایی در ایران به وقوع پیوست. اعتراض‌های مرداد ماه که به نسبت کم‌تعدادتر از دی‌ ماه ۹۶ بود، از شهر اصفهان آغاز شد.

اعتراضات از ۹ مرداد ماه در محله شاپور جدید اصفهان آغاز شده بود.

معترضین در ابتدا با شعارهاییکه بیانگر اعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی٬ بحران ارز و «موج تورم و گرانی» بود٬ به خیابان آمدند اما این اعتراض به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

معترضان شعارهایی چون «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن»، «رضا شاه روحت شد»٬ «بازاری با غیرت حمایت حمایت» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر می‌دادند.

مشکلات معیشتی، فساد، نفی جناح‌های سیاسی، دولت و کلیت حکومت از جمله محورهای شعارهای معترضان در اعتراض‌های ماه‌های اخیر بوده است.

به گزارش ایرنا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران این افراد را به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی» به حبس محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب پنج نفر از دستگیرشدگان را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یکسال حبس و هشت متهم دیگر را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد. ایرنا می‌افزاید از این سیزده نفر، پنج نفر زن و بقیه مرد هستند.

 

بازگشت به صفحه اول