زیتون– سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تاکید کرد که ایران متحد این کشور در سوریه ینست.

او در گفتگو با شبکۀ تلویزیون آمریکایی سی ان ان،گفته است که امنیت اسرائیل از «جمله عالیترین اولویت های» روسیه است و دولت ایران متحد روسیه در سوریه نیست.

معاون وزیر امور خارجۀ روسیه تأکید کرده است که مسکو «تحت هیچ عنوان تدابیر تأمین کنندۀ امنیت مستحکم دولت اسرائیل را دست کم نمی گیرد.»

او تأکید کرده است که مقامات اسرائیل و آمریکا به خوبی از تعهد روسیه در قبال امنیت اسرائیل آگاه هستند و این مهم را دیگران «ازجمله حکومت ایران، رهبران ترکیه و حکومت دمشق خوب می دانند.»

معاون وزیر امور خارجۀ روسیه سپس تصریح کرده است که «امنیت اسرائیل یکی از عالیترین اولویت های روسیه است.»

معاون وزیر امور خارجۀ روسیه سپس گفته است که نمی توان روسیه و ایران را متحد یکدیگر توصیف کرد و دو کشور تنها در سوریه با یکدیگر همکاری می کنند. او گفته است که برغم کمک های جمهوری اسلامی ایران برای انجام مذاکرات صلح سوریه و برگزاری کنگرۀ ملی مردم سوریه در سوچی، مسکو و تهران تلقی واحدی دربارۀ رویدادهای سوریه ندارند.

سرگئی ریابکوف سپس گفته است که بر پایۀ همین ملاحظات روسیه جمهوری اسلامی ایران را متقاعد کرد که نیروهایش را تا ۸۵ کیلومتر از مرزهای شمالی اسرائیل دور کند. به گفتۀ ریابکوف، روسیه حتا آماده بود که از این نیز فراتر برود، اما، مذاکرات مسکو و تهران در آن زمان دربارۀ اعمال مجدد مجازات های آمریکا با شکست روبرو شد. معاون وزیر امور خارجۀ روسیه توضیح بیشتری دربارۀ این مذاکرات نداد.

معاون وزیر امور خارجۀ روسیه این سخنان را با فاصلۀ اندکی پس از حملات سنگین نیروهای هوایی اسرائیل علیه تأسیسات نظامی و اطلاعاتی سپاه قدس در سوریه ایراد کرده است. اگر چه مقامات جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران دربارۀ این حملات موضعی اتخاذ نکرده اند، اما، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روسیه را به دلیل استفاده نکردن از موشک های «اس٣۰۰» در جریان حملات اخیر اسرائیل علیه سپاه پاسداران در سوریه مورد انتقاد قرار داده است.

بازگشت به صفحه اول