زیتون– مجید انصاری٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ خبر داد که این مجمع در نشست روز شنبه ۱۵ دی ماه خود، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در این نشست اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی «با اصلاحات جزیی در دو سه مورد» به تصویب رسید.

از سوی دیگر اما سخنگوی شورای نگهبان گفته است که ایرادات این شورا به لایحه سی‌اف‌تی به جز دو مورد همچنان به قوت خود باقی است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که ایرادهای این شورا به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی، به جز دو مورد، همچنان به قوت خود باقی است.

هر دو لایحه بخشی از از لوایح چهارگانه‌ای هستند که دولت جمهوری اسلامی برای خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی متعهد به تصویب و اعمال آنهاست، و تصویب و اجرای آنها با هدف کاهش فشار بر مبادلات مالی ایران با سایر کشورها دنبال می‌شود.

از این چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) برای تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اکنون موضوع الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو همچنان در انتظار اظهار نظر مجمع است.

اما روز شنبه همزمان با اعلام تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که به رغم آنکه مجلس ایران در لایحه سی‌تی‌اف، «تغییرات متعددی را برای تأمین نظر شورای نگهبان» صورت داده اما این تغییرات تنها به رفع دو مورد از اشکالات این شورا منجر شده و «سایر ایرادات به قوت خود باقی است».

بازگشت به صفحه اول