زیتون– اردشیر امیرارجمند٬ مشاور میرحسین موسوی٬ تاکید کرد که موسوی٬ کروبی و رهنورد برای «رفع حصر» حاضر به عقب نشینی از مواضع قانونی و حقوقی خود نیستند.

پیشتر مجتبی ذوالنوری٬ نماینده اصول‌گرای مجلس٬ گفت: «تا زمانی که حصرشدگان عذرخواهی نکنند، از نظام هم توقعی نمی‌توان داشت.»

یک روز پیش از آن، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، رییس‌ جمهوری، گفته بود رفع حصر به‌طور مطلق انجام نگرفته اما شرایط حصر تغییر کرده‌است. به گفته او آنچه دولت و رییس‌ جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی باید می‌کرده کرده‌اند و پس از «برخی تسهیل‌ها و گشایش‌ها» تا برداشتن حصر «تنها یک پوسته» باقی مانده‌است.

امیرارجمند ضمن تکذیب این گفته حسام‌الدین آشنا٬ به رادیو فردا گفت: «باعث تاسف و تعجب است که فردی مانند آقای آشنا چنین اظهاراتی را در خصوص حصر بیان داشته است. اینکه گفته می‌شود از حصر فقط یک پوسته باقی مانده یعنی چه؟ چه اتفاقی در این باره رخ داده است؟ لطفا یک گزارش روشن و شفاف به افکار عمومی ارائه دهند تا همه بتوانند خود قضاوت کنند که آیا رئیس جمهور آنچه را که می توانسته انجام دهد را انجام داده یا خیر؟ رئیس جمهور به قولی که داد عمل نکرد و البته همه مسئولیت نیز در ید اختیارات ایشان نیست. مسئولیت اصلی حصر در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.»

او در خصوص گشایش‌های صورت گرفته در زمینه حصر توضیح داد به طور مثال خانواده می توانند بدون محدودیت به دیدار محصورین بروند اما تا جاییکه به مهندس موسوی و خانم رهنورد مربوط است، زیرزمین، پشت بام، تاسیسات و کلیدهای خانه در اختیار آقایان است و زندگی شان در حال رصد شدن مداوم است. متوجه نمی شود، منظور از  پوسته‌ی حصر یعنی چه؟! محصورین، نمی توانند با بیرون تماس گرفته، موضع گیری سیاسی داشته باشند و هرکار که میخواهند انجام دهند، پس این که می شود همه ی ماجرا و اتفاقا پوسته ی فربه ماجر می شود.

پیشتر میرمحمود موسوی٬ برادر میرحسین موسوی٬ ضمن انتقاد از اظهارات حسام‌الدین آشنا٬ گفته بود: «درِ کوچه اختر هنوز به روی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد٬ قفل است.»

 

بازگشت به صفحه اول