زیتون– رضا پهلوی در تازه‌ترین اعلام موضع سیاسی‌اش خواستار آن شد که کشورهای غربی «اموال ایران در خارج از کشور را ضبط کرده و آن ها را در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران» قرار دهند.

او که در یک اندیشکده آمریکایی سخنرانی‌ می‌کرد٬ همچنین گفت که نزدیکان دولتمردان ایران به کشورهای غربی رفت و آمد می‌کنند و پیشنهاد داد تا اموال آنها هم بررسی شود و در صورتی که مالشان از کیسه ملت می‌رود، آنها را هم توقیف کنند.

رضا پهلوی در ادامه خواستار تغییر رویکرد آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال رویدادهای ایران شد.

بی‌بی‌سی فارسی خبر داد که فرزند آخرین پادشاه پهلوی٬ در خصوص تاثیر تحریم‌های آمریکا و غرب علیه حکومت جمهوری اسلامی گفت، باید بین تحریم‌ها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و تحریم برای تغییر رژیم تمایز قائل شد.

رضا پهلوی افزود تاکنون هیچ یک از رهبران سیاسی آمریکایی و اروپایی و دیگر کشورها نگفته‌اند؛ او در ادامه تاکید کرد: «بله ما خواستار تغییر رژیم هستیم.»

رضا پهلوی گفت: «شما نمی‌توانید بیایید و بگویید می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم ولی تغییر رژیم نمی‌خواهیم. شما می‌خواهید ما به دموکراسی برسیم وقتی این رژیم بر سر کار است. این تناقض است.»

به گفته او تغییر برخی سیاست‌ها در این خصوص می‌تواند برخی از مشکلات ما در این خصوص را حل کند.

پهلوی همچنین خواستار تغییر قوانین تحریمی به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند.

بازگشت به صفحه اول