زیتون – سعید رضوی فقیه سه روز بعد از آزادی از زندان، به علت مشکلات قلبی و کلیوی در مرکز قلب تهران بستری شد.
به گزارش «زیتون»، این زندانی سیاسی تنها سه روز بعد از آزادی از بند ۷ زندان اوین در بیمارستان بستری شده است.

photo_2016-04-09_07-20-40

او پیش از آزادی به دلیل شرایط زندان بارها ناچار از اعتصاب غذا شده بود. در آخرین مورد رضوی فقیه به دنبال ۹ روز اعتصاب غذا، در اعتراض به روند رسیدگی پرونده اش،دهان خود را دوخته بود.

این زندانی سیاسی پیش از اقدام به اعتصاب و دوختن دهانش در پیغامی که از زندان فرستاده بود، شرایط ناگواری  که در آن قرار داشت را تشریح کرده بود. او در آن پیام تهدید کرده بود که در اعتراض به  عدم پاسخگویی قوه قضاییه و بی توجهی به حقوق شخصی اش قصد دارد دست به یک اعتصاب غذای دامنه دار و گسترده بزند. این پیام نهم ماه جاری منتشر شد؛ رضوی فقیه چند روز بعد برای نشان دادن عزم راسخ در اعتصاب دهانش را دوخت.

رضوی فقیه بعد از وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شد و پس از مدتی مجددا به ایران بازگشت. در پی بازگشت به وطن و انجام یک سخنرانی در همدان، او بازداشت و به زندان محکوم شد. حال اما به دلیل باز بودن یک پرونده دیگر به گفته این روزنامه نگار زندانی، به رغم پایان مدت محکومیت اولش، از زندان آزاد نمی شود. از سوی دیگر ضابطین قضایی او را تهدید کرده اند که برای این پرونده دوم نیز به مدت زمانی طولانی محکوم خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول