زیتون- سعید رضوی فقیه، روزنامه نگاری  نهم فروردین امسال تهدید کرده بودن در اعتراض به روند پرونده اش، دست به اعتصاب غذا می زند.

امروز منابع خبری به «زیتون» اطلاع داده اند که او در نهمین روز اعتصاب غذایش اقدام به دوختن دهانش برای نشان دادن قاطعیتش کرده است.

رضوی فقیه بعد از وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شد و پس از مدتی مجددا به ایران بازگشت. در پی بازگشت به وطن و انجام یک سخنرانی در همدان، او بازداشت و به زندان محکوم شد. حال اما به دلیل باز بودن یک پرونده دیگر به گفته این روزنامه نگار زندانی، به رغم پایان مدت محکومیت اولش، از زندان آزاد نمی شود. از سوی دیگر ضابطین قضایی او را تهدید کرده اند که برای این پرونده دوم نیز به مدت زمانی طولانی محکوم خواهد شد.

بلاتکلیفی، تهدید به محکومیت طویل المدت و زندانی بودن در کنار زندانیان عادی در بند ۷ زندان اوین، باعث به حرکت در آمدن چرخه ای مایوس کنند در زندگی این زندانی سیاسی شده است.

بازگشت به صفحه اول