زیتون– صبح امروز خبر صدور قرار کفالت و آزادی چهار تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه منتشر شد.

روز گذشته ۱۵ تن از کارگران بازداشت شده٬ آزاد شده بودند اما نمایندگان و سخنگوی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه٬ در بازداشت ماندند.

امروز فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه٬ خبر داد که حسب تصمیم اخیر٬ این کاگران تا اطلاع ثانوی در حبس باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر کارگران این شرکت اعلام کرده‌اند که تا زمان آزادی همکاران زندانی‌شان به تجمع و تحصن ادامه خواهند داد.

 

بازگشت به صفحه اول