زیتون– مسعود کاظمی٬ روزنامه نگار اصلاح طلب از زندان آزاد شد.

پیشتر علی مجتهدزاده٬ وکیل مسعود کاظمی خبر از تعیین قرار وثیقه برای این زندانی سیاسی داده بود. اما در نهایت این روزنامه نگار با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

مسعود کاظمی روز گذشته (۱۴ آبان) بازداشت شده بود.

همسایه‌های این روزنامه نگار خبر دادند که از پیش از ظهر روز گذشته چند نیروی امنیتی با ورود به خانه مسعود کاظمی را بازشت کرده و با خود برده‌اند.

علی مجتهدزاده٬ وکیل دادگستری٬ خبر داد که پس از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه٬ به رغم در اختیار داشتن وکالت نامه٬ اما امکان برعهده گرفتن وکالت این روزنامه نگار را پیدا نکرده است.

اما با خبر شده که وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی برای مسعود کاظمی صادر شده است.

مسعود کاظمی سابقه کار در روزنامه‌های قانون٬ مردم امروز و شرق را دارد.

بازگشت به صفحه اول