زیتون– نایب رییس ششم، سالها پس از پایان این دوره از مجلس خبر از آن داد که نمایندگان مجلس ششم «مصرانه» در پی تصویب طرحی برای برگزاری رفراندوم یا همه پرسی بوده‌اند.

محمدرضا خاتمی٬ نایب رییس مجلس در گفت‌وگویی با ایرنا٬ در این رابطه توضیح داد: «خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با گرفتاری ها و دعواهایی که به وجود آوردند مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»

نظارت استصوابی٬ حقی است که شورای نگهبان پس از بازنگری قانون اساسی برای خود تعریف کرد. بر اساس آن ۱۲ عضو شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را بررسی می کنند.

دامنه این اختیار آنچنان وسیع است که اعضای شورای نگهبان می‌توانند به تمسک به آن رقابت انتخاباتی را به نفع کاندیدهای موردنظر خودشان هدایت کنند.

در ادامه این گفت‌وگو محمدرضا خاتمی افزود: «مجلس ششم خیلی خوب و هماهنگ کارش را انجام داد و بسیارصریح و راحت و بدون چالش خاصی آن را به تصویب اکثریت رساند و فقط حدود ۷۰-۸۰ نماینده اقلیت مجلس به آن ایراد گرفتند. اما مانند بسیاری از مصوبه های دیگر مجلس ششم در سد شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت ماند.»

به گفته محمدرضا خاتمی هر قانونی که در مجلس فکر می‌کردند قانون مفیدی است و شورای نگهبان آن را رد می‌کرد.

او ادامه داد: «این قوانین با اعتراض ما به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده و این مجمع آن‌ها را بایگانی می‌کرد و در آنجا خاک می خورد و هیچ سرنوشت روشنی پیدا نمی‌کرد.

 

بازگشت به صفحه اول