زیتون– ابراهیم اسکافی٬ زندانی سیاسی٬ ساعتی پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

نیروهای امنیتی ۷ مهر ابراهیم اسکافی، فعال دانشجویی، روزنامه‌نگار و نماینده‌ سابق مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم را در کرمانشاه بازداشت کرده‌ بودند.

عصر روز هفتم مهرماه شش تن از لباس شخصی‌ها وارد خانه‌ی ابراهیم اسکافی در شهر کرمانشاه شدند و پس از تفتیش کل منزل، او را بازداشت کرده بودند.

همچنین لب تاپ شخصی، گوشی و هارد او نیز ضبط شده است.

ابراهیم اسکافی دانشجوی دکترای زبان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه است.

بازگشت به صفحه اول