اطلاعیه اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور

مرتضی اشفاق انسانی مشفق و متقی به ملکوت اعلی پیوست.
وی از اعضای نهضت آزادی شاخه اصفهان و از نزدیکان حکیم ربانی مرحوم آیت الله غروی اصفهانی و از پیشگامان صنعت نوین چاپ در اصفهان بود که عمری را به روشنگری و وطنخواهی سپری ساخت. شادروان اشفاق در سال ۱۳۸۰ بهمراه جمعی دیگر از اعضای نهضت آزادی ایران به اتهامات واهی دستگیر شد و مدتی را در زندان انفرادی و جمعی سپری ساخت. وی حتی در میان کسانی که اندک آشنایی با او داشتند به نیکنامی و خیر خواهی شهره و همواره مورد مراجعه مردم برای حکمیت و داوری در امور اجتماعی و شخصی بود.
اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور، فقدان این آزاد مردم نیکوکار و خلیق را به هموطنان عزیز و همفکران گرامی تسلیت گفته و برای آن سفر کرده مغفرت و رحمت و برای خانواده و یاران ایمانی و آرمانی او آرامش و امید به آینده ای بهتر آرزو می‌کنیم.
یادش گرامی و مسیرش پررهرو باد

مراسم تشییع آن مرحوم روز یکشنبه هفتم مردادماه ۱۳۹۷ از در منزل ایشان و مراسم ختم در روز دوشنبه هشتم مرداد در مسجد سید اصفهان برگزار خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول