زیتون– حسن کامران٬ نماینده شهر اصفهان در مجلس٬ خبر از ساخت دستشویی‌های جدید برای مجلس به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان داد.

او به وب‌سایت تانباک گفت که مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشویی دارد که روی هم رفته و با حساب سرانگشتی برای هر دستشویی ۲۶ میلیون هزینه کرده اند که سرجمع آنها می شود چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان.

این نماینده مجلس اضافه کرده که ساخت دستشویی‌های جدید مجلس خارج از مناقصه به «افراد خاص» واگذار شده است.
انتشار این خبر با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در ایران٬ اعتراضاتی را برانگیخت.

با این حال ناصر موسوی‌لارگانی٬ نماینده اصولگرای حوزه فلاورجان٬ یه ایلنا گفت که هزینه‌هایی که در مجلس می‌‌‌شود تاثیری روی جیب مردم ندارد، اگر بخواهیم اینطور حساب کنیم، دولت خلاف شرع‌های بیشتری از این نظر انجام داده است.

او تاکید کرد که برای هزینه‌های مجلس از بودجه مردم خرج نمی‌شود و تمامی نهادها بودجه‌های جدا دارند و از بودجه مردم چیزی هزینه نمی‌شود.

بازگشت به صفحه اول