زیتون- مذاکرات هسته ای ایران، حتی پیش از به نتیجه رسیدن هم، امنیت خاطر تندروهای داخلی و اسرائیل را برهم زده بود. دو گروهی که نان از قبل تشنج می برند. دشمنی با آمریکا و تحریم ها، برای گروهی در ایران شغل ایجاد کرده بود؛ برای کسانی که از «مرگ بر آمریکا» گفتن کسب درآمد می کردند. در آن سو هم سالهاست که اسرائیل  با اهرم عدم امنیت به واسطه ایران از کشورهای غربی بودجه های هنگفت گرفته است.

به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای نقطه پایانی بود بر کسب درامد کاسبین «تحریم» ایرانی و کاسبین ایران «اتمی». این دو گروه تا پیش از قدم گذاشتن دونالد ترامپ به صحنه انتخابات ریاست جمهوی آمریکا، نقطه وصلی نداشتند.

دونالد ترامپ گزینه رویایی هر همه تندروهای جهان، از حمایت هر دو گروه تندرو در ایران و اسرائیل برخوردار است. از یک سو آیپک برایش کف و سوت می زند از سوی دیگر شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان برای اولین بار شاید در طول زندگی اش از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرد.

او در گفتگویی با فارس عاقلانه ترین برنامه ترامپ را پاره کردن برجام دانست. پاره کردن برجام از وعده های انتخاباتی ترامپ بود که شدیدا از سوی تندروهای اسرائیلی مورد حمایت قرار گرفته بود.

 

بازگشت به صفحه اول