رفرماسیون در غرب و اصلاح دینی در ایران

بیش از پانصد سال از جنبش اصلاح دینی در اروپا موسوم به «پروتستانتیسم» می‌گذرد. در این پنج قرن، تغییرات و تحولات مهمی در جوامع اروپایی و غیر اروپایی و از جمله در ایران رخ داده است.

سمینار «رفرماسیون در غرب و اصلاح دینی در ایران» بر آن است تا با تمرکز بر وضعیت ایران به «تبیین، آسیب شناسی و چشم اندازِ» اصلاح دینی بپردازد.

این نشستِ ۲روزه، در روزهای اول و دوم ماه ژوئن ۲۰۱۸ در شهر کُلن آلمان برگزار می‌شود.

▪️سخنرانان:

عبدالکریم سروش:

•از مارتین لوتر چه می‌آموزیم؟

رضا علیجانی:

•ضرورت بازاندیشی در نواندیشی دینی

محمد رضا نیکفر:

•منطق دین‌پیرایی (بحثی در باب اصلاح دینی در مسیحیت و اسلام)

حسن یوسفی اشکوری:

•آسیب شناسی اصلاح دینی در ایران معاصر

مدیر میزگرد:
محمد جواد اکبرین
▪️زمان و برنامه:

•روز نخست: جمعه ۱ ژوئن از ساعت ۱۶ تا ۲۱
سخنرانیِ هر ۴ نفر و پاسخ به نقدها و پرسش‌های حاضران در دو پانل

•روز دوم: شنبه ۲ ژوئن از ساعت ۱۶ تا ۲۱
میزگرد با حضور هر ۴ سخنران و پاسخ به نقدها و پرسش‌های حاضران

▪مکان:
‏Melanchton Akademie
‏Kartäuserwall ۲۴ b
‏۵۰۶۷۸ köln

ندای آزادی

بازگشت به صفحه اول