زیتون– کورش روشن٬ وکیل محمدرضا رحیمی٬ خبر داد که معاون اول دولت نهم و دهم هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود برابر با مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس خارج شده‌است.

مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی افرادی که حبس کمتر از ده سال دارند پس از سپری کردن یک سوم از مدت حبس می تواننداز آزادی مشروط استفاده کنند، رحیمی حدود ۴سال از ۵سال محکومیت خود را گذرانده بود.

محمدرضا رحیمی از جمله متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بود.

او با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

در حالی رحیمی در سال ۹۳ توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شده است که نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، گرفته بود و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.

بازگشت به صفحه اول