زیتون- وزیر بهداشت دولت یازدهم در گفتگویی، بدون آن که حاضر به بر زبان آوردن نام محصورین، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بشود، تایید کرد که پزشک معالج آنهاست«در مورد آقایانی که شما در ابتدای صحبت هم نام‌شان را بردید، من موظفم بیماری‌شان را پیگیری کنم تا اقداماتی که لازم است، انجام شود. خود و خانواده‌های ایشان اصرار داشته‌اند که من جراح آنها باشم. نباید قبول می‌کردم؟ چرا که برایم حرف در می‌آورند؟ این خودخواهی نیست؟»

او در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که «به عنوان وزیر بهداشت موظفید یا ماموریتی دارید» پاسخ داد :«من به عنوان وزیر بهداشتی که تحت امر رییس جمهور است، موظفم برای ایشان گزارش تهیه کنم و این کار را به طور مرتب انجام می دهم.»

البته حسن قاضی‌زاده هاشمی به گفته خودش نه فقط از رییس جمهوری دستور دارد که معتمد قوه قضاییه نیز هست « تا اطمینان حاصل شود کارهای پزشکی این افراد، دقیق و منظم انجام می گیرد.»

بازگشت به صفحه اول