زیتون- کتاب «صدای سفر آئینه‌ها» نوشته سروش دباغ منتشر شد.  متن پیش‌رو به قلم نویسنده کتاب برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته است:

***

« به تماشا سوگند/ و به آغاز کلام/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه ای در قفس است/…چشمشان را بستیم/ دستشان را نرساندیم به سر شاخه هوش/ جیبشان را پر عادت کردیم/ خوابشان را به صدای سفر آینه ها آشفتیم»

پیش از این، روزگاری که ایران بودم، مجموعۀ گفتگوها و مصاحبه هایم طی چهار سال را، به همراه نوشتارهایی چند، تحت عنوان «در باب روشنفکری دینی و اخلاق » منتشر کردم.

کتاب پیش رو دربرگیرندۀ گفتگوهایم طی هشت سال اخیر است. هنگام خواندنِ مصاحبه ها و ویرایش نهایی آنها، هم در حال و فضای زمان انتشار هر یک قرار می گرفتم، هم به اهمیت و رهگشاییِ روشِ« گفتگوی سقراطی» بیش از گذشته پی بردم و ایمان آوردم. اکسیری روح نواز و دل انگیز در گفتگویی که در آن طرفین به قواعدِ بازی عقلانی ملتزم اند، یافت می شود که کم نظیر است. در انتهای این سفر دراز آهنگِ معرفتی، هر یک از طرفین درجایی می ایستند که از آنجا شروع نکرده بودند؛ که از یکدیگر آموخته و تلقی منقح تر و موجه تری از ایده ها و آراء خود یافته اند. برخی از مواقع، معجزه ای در گفتگو رخ می دهد و صداهایی شنیده می شود و خوابهایی آشفته می گردد که چه بسا در خواندن مقاله و کتابی و یا گوش سپردن به سخنانِ سخنور ماهری محقق نشود و به دست نیاید.
«صدای سفر آینه ها»، گامی است در راستای اندیشیدن به مسائل پیرامونی به سبک سقراط و گفتگو را برکشیدن و بانگ جرس را از دور شنیدن و « هیجان ها را پرواز دادن » و « ریه را از ابدیت پر و خالی کردن» و از « پی آواز حقیقت» روان گشتن و پیوسته و آهسته قدم زدن و پیش رفتن و خسته نشدن و « بند کفش به انگشت های نرم فراغت نگشودن » و « به روشنی اهتزاز خلوت اشیاء» سفر کردن و دچار شدن و صدای فاصله ها را شنیدن و به ادامه دادن، ادامه دادن.» خوشبختانه، جلد اولِ « صدای سفر آینه ها»، به همت مسئولان نشر «بنیاد سهروردی» دیروز منتشر شده و در سایت «آمازون» قرار گرفته است. دوستان و عزیزانی که مایلند نسخۀ کاغذی و یا الکترونیک کتاب را تهیه کنند، می توانند از طریق لینک های زیر اقدام کنند. همچنین، دوستان علاقه مند می توانند نسخۀ کاغذی کتاب را در «بنیاد سهرودی» با تخفیف تهیه نمایند. جلد دوم « صدای سفر آینه ها» تا چند هفته دیگر منتشر می شود.

***

نسخه الکترونیکی کتاب را می‌توانید از اینجا تهیه کنید.

بازگشت به صفحه اول