زیتون- عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی که طی آخرین بازداشتش بارها دست به اعتصاب غذا زد و در نتیجه در بیمارستان بستری شد، ناچار از پرداخت هزینه های ماموران مراقب است.

سحام نیوز خبر داد که مقامات زندان اوین اکنون تهدید کرده‌اند چنانچه سحرخیز از پرداخت هزینه‌ی غذای (صبحانه، ناهار و شام) سه مامور مراقب‌اش که حدود ۲/۵ میلیون تومان در ماه می‌شود، خودداری کند وی را به مراکز درمانی عمومی و غیرتخصصی انتقال خواهند داد.

این در شرایطی است که درحال حاضر غذای زندانیان و ماموران مراقب آنان از طریق سازمان زندان‌ها تامین می‌شود. از جمله ۴ زندانیانی که پیش‌از این (پاییز و زمستان ۱۳۹۴) در همین مرکز قلب تهران بستری بودند.

عیسی سحرخیز در واکنش به این در خواست زندان اوین گفته است در صورتیکه این نوع باج‌خواهی که به معاون دادستان تهران نسبت داده می‌شود ادامه یابد آماده است تا به زندان اوین بازگردد اما به بیمارستان‌های دولتی و غیرتخصصی نخواهد رفت.

پزشکی قانونی در دوره‌های گذشته و طی چند مرحله حکم «عدم تحمل کیفر» را برای سحرخیز و به خاطر وخامت وضع جسمانی صادر کرده بود و به همین دلیل وی به مدت ۲۰ ماه در مرکز قلب تهران و تا زمان آزادی، بستری بود.

 

 

بازگشت به صفحه اول