اصلاح دینی در غرب و جهان اسلام و ایران

به مناسبت پانصدمین سال رفرماسیون در اروپا و مغرب زمین سلسله جلساتی از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی در کلن برگزار خواهد شد. در این سلسله گفتارها رفرماسیون مسیحی و اصلاح دینی با تمرکز در ایران معاصر مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

موضوع سخن این ماه

مروری بر تاریخچه جنبش اعتراضی مارتین لوتر

سخنران: حسن یوسفی اشکوری

میعاد: آخرین جمعه های هر ماه

مکان:

Melanchthon Akademie

Kartäuserwall 24 b

۵۰۶۷۸ Köln

در اواسط هر ماه برنامه و موضوع آن اعلام خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول