زیتون– پس از موافقت با آزادی مشروط علی شریعتی٬ خانواده او مقابل زندان اوین منتظر آزادی این زندانی سیاسی هستند.

به گزارش «زیتون» علی شریعتی به دلیل حضور در تجمع علیه اسیدپاشی مقابل مجلس و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده بود. شریعتی سال گذشته در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذا زده و ۷۵ روز در اعتصاب بود بود.

او به رغم شکستن اعتصاب، تاکید کرده است که از درخواست‌های به حق خود نخواهد گذشت و درخواست‌های خود همچون بررسی مجدد و عادلانه پرونده و درخواست در دیوان و همچنین درخواست مرخصی تا زمان اتمام رسیدگی مجدد را از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.

یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی به «زیتون» گفت که به رغم موانع بسیار در نهایت با آزادی مشروط او موافقت شد.

بازگشت به صفحه اول