زیتون- مهندس علی‌اکبر معینی‌فر٬ درگذشت

او اولین وزیر نفت ایران و رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت بود.

پس از استعفای دولت بازرگان در ۱۴ آبان ۵۸، دولت شورای انقلاب آغاز به کار کرد. بدنه اصلی این دولت، همان وزرای دولت بازرگان بود و تنها چند وزیر تغییر کرد. معین فر همچنان در این دوران وزیر نفت بود.

معین‌فر در اولین انتخابات مجلس٬ با کسب رای مردم تهران به عنوان چهارمین منتخب ایشان به مجلس راه یافت.

طرح تهیه تاریخچه زلزله‌های مخرب ایران که بعداً مبنای تهیه «پهنه‌بندی زلزله» ایران شد توسط او پیشنهاد و سپس با همکاری پروفسور امبریزیز، که در آن زمان در کالج امپریال دانشگاه لندن مشغول مطالعات مربوط به زلزله‌های یونان و کشورهای سواحل مدیترانه بود، انجام گردید. نتیجه این مطالعات بعداً در کتابی به نام زلزله‌های تاریخی ایران ثبت گردید.

بازگشت به صفحه اول