زیتون- پس از مشهد و نیشابور، شهرهای کرمانشاه٬ قم٬ اهواز٬ همدان٬ ساری٬ قزوین٬ ساری و قوچان  امروز صحنه اعتراض مردم بود. مردم در اعتراض به وضعیت معیشتی در قالب تجمع‌های موسوم به «نه به گرانی» به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را گوش مسئولان کشور برسانند.  از این اعتراضات ویدیوهای متعددی از سوی شهروندان در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در ادامه تعدادی از آنها می آیند.

تجمع مردم در شهر قم

تجمع مردم در شهر قزوین

تجمع مردم در شهر رشت

تجمع مردم در شهر ساری

تجمع مردم در شهر بجنورد

تجمع مردم در شهر همدان

تجمع مردم در شهر زاهدان

تجمع مردم در شهر قوچان

تجمع مردم در شهر کرمانشاه

تجمع مردم در شهر کاشمر

تجمع مردم در شهر مشهد

تجمع مردم در شهر نیشابور

بازگشت به صفحه اول