9b1cb4a4-3f53-4fc6-9ceb-6d084e15f51f
بعد از اینکه نظر برخی از مراجع در مورد خرافی بودن چهارشنبه سوری در فضای مجازی منتشر شد ، به نظرم آمد ، پرسش و پاسخی که در محضر آیت الله صانعی اتفاق افتاد را برای دوستان دوباره بازگو کنم .
با یکی از آشنایان که عزیز بزرگواری است به دیدار آیت الله صانعی رفتیم ، دیدار برای سال گذشته بود ، در میان صحبت ها نظر ایشان را درباره ی جشن چهارشنبه سوری جویا شدم ، با شوخ طبعی خاص خودشان فرمودند : « چه ایرادی دارد ، من هم در کودکی از روی آتش می پریدم ، شادی است دیگر … فقط ایجاد مزاحمت ها مطلوب نیست » ، ایشان در ادامه ی صحبت هایشان ، اشاره ای به لزوم گسترش شادی در جامعه داشتند و گسترش غم و اندوه در جامعه را مورد نکوهش قرار دادند .
علاوه بر بحث رسوم باستانی و هویت ملی ایرانیان ؛ این میل به شادی و برقراری جشن چهارشنبه سوری یک واقعیت ملموس است ، حال متفکرین اسلامی مانند شهید مرتضی مطهری که با زبان تند و گزنده به نکوهش این جشن می پرداختند باید به یک اصل توجه داشته باشند و آن خواست مردم است ، همانطور که شایسته نیست کسی به مرزهای اعتقادی و مذهبی ایرانیان یورش برد ، حمله به رسوم باستانی نیز پسندیده نیست . شکی نیست آفت هایی چهره ی رسوم باستانی را می خراشد ، همانند استفاده از مواد منفجره و … ولی اصل این رسم و بنیان آن از آفت مصون خواهد بود ، همانطور که رفتارهای داعش را نمی توان به تمام قرائت های اسلامی تسری داد .

بازگشت به صفحه اول