زیتون– رضا آقاخانی از فعالان ملی ـ مذهبی برای اجرای حکم سه سال حبس به زندان اوین فراخوانده شد.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی این فعال ملی مذهبی را به اتهام‌های «عضویت در گروهک غیرقانونی ملی ـ مذهبی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» محاکمه به تحمل سه سال زندان محکوم کرد.
به گزارش وب‌سایت ملی مذهبی رضا آقاخانی همچنین به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» نیز محکوم شده بود اما این محکومیت در اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رد شده است.
این فعال ملی مذهبی خردادماه سال ۱۳۹۲ به مدت ۴۵ روز به‌صورت موقت بازداشت شده بود.
رضا آقاخانی ازجمله زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ محسوب می‌شود و حدود چهار سال و نیم زندان را درآن مقطع تحمل کرده است.
آقاخانی با انتشار ابلاغیه شعبه اجرای احکام دادسرای شهید مقدس (زندان اوین)، و مهلت پنج روزه‌ای که به وی داده شده، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «برای اجرای حکم سه سال حبس صادره از شعبه ۱۵ توسط قاضی صلواتی، راهی اوین می‌شوم… امید بذر هویت ماست و تا مغز استخوان امیدواریم …»

بازگشت به صفحه اول