زیتون– جمعی از زندانیان سیاسی سابق زندان رجایی شهر طی نامه‌ای سرگشاده نسبت وضعیت زندانیان در اعتصاب  ابراز نگرانی کردند.
به گزارش «زیتون» در این نامه با اشاره به اینکه تنها خواسته زندانیان در اعتصاب «اجرای آیین نامۀ سازمان زندان ها» است٬ بی‌اعتنایی به تقاضای زندانیان «نشانگر تصمیم تازه ای از سوی برخی محافل برای تشدید شرایط نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی حتی در بندهای عمومی باشد.»
زندانیان سابق این زندان از زندانیان در اعتصاب خواستند تا «بیش از این جان و سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهند و با پایان دادن به اعتصاب غذای خود، دوستان و خانواده های خود را از نگرانی و ناراحتی برهانند.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

به نام خدا
بیش از یک ماه از اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج می گذرد و خبرها حکایت از آن دارد که حال آنها وخیم و بسیار نگران کننده است.
نگرانی هنگامی تشدید می شود که در این مدت مسئولان قضایی از جمله مدیریت زندان نه فقط در جهت برآوردن خواسته های قانونی زندانیان اقدامی نکرده اند؛ بلکه با اظهار بی تفاوتی و یا سکوت در این باره، عملاً نسبت به سرنوشت افراد اعتصابی راه خونسردی و بی اعتنایی در پیش گرفته اند.
از آنجا که تقاضای زندانیان اعتصابی چیزی فراتر از اجرای آیین نامۀ سازمان زندان ها نیست، بی اعتنایی به این تقاضا افزون بر اینکه طبق قوانین جاری کشور تخلف محسوب می شود و قابل پیگرد قضایی است؛ احتمال دارد نشانگر تصمیم تازه ای از سوی برخی محافل برای تشدید شرایط نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی حتی در بندهای عمومی باشد.
از این رو، ما جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی سابق زندان رجایی شهر، از آن دسته از مسئولان قضایی و هم‌چنین وزیر جدید دادگستری که خود را به رعایت قانون و سیاست اعلام شدۀ دولت در جهت حمایت از حقوق همۀ شهروندان متعهد می دانند؛ درخواست می کنیم تا ضمن رسیدگی به مطالبات زندانیان و بررسی روندی که به اعتصاب آنان منجر شده است، شرایط بند سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر را به حال عادی برگردانند.
در عین حال از همۀ زندانیان اعتصابی صمیمانه درخواست می کنیم که بیش از این جان و سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهند و با پایان دادن به اعتصاب غذای خود، دوستان و خانواده های خود را از نگرانی و ناراحتی برهانند.

سارنگ اتحادی،بهمن احمدی‌آمویی، فرهاد اقبالی، محمود بادوام، مسعود باستانی، مجید توکلی، کامران رحیمیان، کیوان رحیمیان، دیدار رئوفی، احمد زیدآبادی، ریاض‌ا… سبحانی، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، عزیز سمندری، فرهاد صدقی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، شاهین نگاری،مصطفی نیلی

بازگشت به صفحه اول