زیتونهنگامه شهیدی٬ روزنامه نگار زندانی آزاد شد.
این روزنامه نگار زندانی٬ زمستان سال گذشته بازداشت بود و ساعتی پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
او تمام این مدت را در انفرادی حبس بوده است.
به گفته خانواده هنگامه شهیدی٬ او یک ماه در بازداشتگاه ٢٠٩ نگهداری شده و پس از آن به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحویل داده شد.

بازگشت به صفحه اول